(Für DEUTSCH klicken Sie bitte HIER.)

(For ENGLISH click HERE.)

Zaradi Koronavirusa (COVID-19) smo skupinske vadbe v PLESNI ŠOLI SEBASTIAN do nadaljnjega
 za vas preoblikovali v
spletne treninge (za plesne treninge poglej TUKAJ).

V teh časih družbene izolacije vam nudimo priložnost, da še naprej živite svoje veselje do gibanja in plesa. Spletna vadba sicer težje pričara občutek skupinske vadbe v živo, a je odličen nadomestek, dokler se ponovno ne vidimo. Zato smo vam pripravili sledeče: 

✅ 10 treningov

✅ 6 dni v tednu

✅ 3 različni programi

✅ dopoldan in zvečer

✅ plesne in neplesne vadbe

✅ različne stopnje intenzitete, ki si jih sproti izbirate sami!

Vsak trening traja od 30 do 40 minut! Več informacij o posamezni vadbi najdete, če na spodnjem urniku kliknete na njeno ime.

Sodelujete po lastni izbiri v vseh terminih ali le nekaterih - kakorkoli vam je najljubše!

Tedenski paket v vrednosti 15 EUR/osebo (družinska ugodnost: +5 EUR/osebo za vsakega otroka in partnerja, ki bi želel trenirati z vami) vam omogoča ekskluzivni dostop do podpore vadečim preko info@PlesnaSolaSebastian.com, če jo boste potrebovali, ter do celotne vsebine vadb na spodnjem urniku.

Prijavite se čimprej preko spodnjega obrazca za dostop do treningov in vsa nadaljnja navodila ter pišite na info@PlesnaSolaSebastian.com, če imate še kakšna vprašanja!

PONEDELJEK:

19:00 ZUMBA s Sebastianom

TOREK:

10:00 ZUMBA s Sebastianom

19:00 POUND s Sebastianom

SREDA:

10:00 POUND s Sebastianom

19:00 ZUMBA s Sebastianom

ČETRTEK:

10:00 ZUMBA s Sebastianom

19:00 STRONG s Sebastianom

PETEK:

10:00 STRONG s Sebastianom

19:00 ZUMBA s Sebastianom

SOBOTA:

10:00 ZUMBA s Sebastianom

PRIJAVA:

Po poslani prijavi boste dobili avtomatski odgovor. Če tega ne prejmete, nas o tem obvestite na info@PlesnaSolaSebastian.com. Če ste nam v preteklih 24 urah že pisali, se avtomatski odgovor ne bo poslal.

ANMELDUNG

Sie werden eine automatische Antwort erhalten. Wenn Sie das nicht erhalten, schreiben Sie uns bitte auf TanzschuleSebastian@gmail.com.

>> DEUTSCH <<


Aufgrund des Coronavirus (COVID-19) haben wir die Group-Fitness Einheiten der TANZSCHULE SEBASTIAN für Sie bis auf Weiteres inOnline Einheiten angepasst.

In diesen Tagen der sozialen Isolation schaffen wir für Sie eine Gelegenheit, Ihre Freude an der Bewegung und am Tanzen zu unterstützen. Eine Online-Einheit ersetzt nicht das Gefühl der Zusammengehörigkeit, doch es überbrückt die Zeit, bis wir uns wiedersehen können. Deswegen haben wir Folgendes für Sie zusammengestellt:

✅ 10 Trainingseinheiten

✅ 6 Tage die Woche

✅ 3 verschiedene Programme

✅ vormittags und abends

✅ Tanz- und Nicht-Tanzeinheiten

✅ verschiedene Intensitätsstuffen, die Sie selber anpassen können!

Jede Trainingseinheit dauert 30 bis 40 Minuten! Mehr über das jeweilige Programm erfahren Sie, wenn Sie den Programm-Namen (siehe Stundenplan unten) anklicken.

Der Stundenplan bietet Ihnen die Gelegenheit, an allen Einheiten oder nur an einigen teilzunehmen - wie es Ihnen am besten möglich ist!

Das wöchentliche Paket kostet 15 EUR und ermöglicht Ihnen, daran teilzunehmen. Wir unterstützen Sie, falls Sie Fragen haben, über TanzschuleSebastian@gmail.com.

Um bereits am Montag mit dem Training zu starten, registrieren Sie sich bitte über das Formular unterhalb. Sie erhalten eine automatische E-Mail; wenn nicht, schreiben Sie bitte ein E-Mail an TanzschuleSebastian@gmail.com.

MONTAG:

19:00 ZUMBA mit Sebastian

DIENSTAG:

10:00 ZUMBA mit Sebastian

19:00 POUND mit Sebastian

MITTWOCH:

10:00 POUND mit Sebastian

19:00 ZUMBA mit Sebastian

DONNERSTAG:

10:00 ZUMBA mit Sebastian

19:00 STRONG mit Sebastian

FREITAG:

10:00 STRONG mit Sebastian

19:00 ZUMBA mit Sebastian

SAMSTAG:

10:00 ZUMBA mit Sebastian

REGISTRATION

You will receive an automatic reply. If you do not, please write to us at info@PlesnaSolaSebastian.com.
 

>> ENGLISH <<
 

Due to the Corona virus (COVID-19) situation, we have adapted the group fitness classes of SEBASTIAN DANCE SCHOOL for you until further notice into online classes.

During these days of social isolation, we have created an opportunity for you to keep enjoying your love of movement and dancing. An online class does not replace the feeling of togetherness that we have in a live class, but it bridges well the time until we can meet again in person. That is why we have put together the following for you:

✅ 10 classes

✅ 6 days a week

✅ 3 different programs

✅ in the morning and in the evening

✅ dance and non-dance classes

✅ different intensity levels to choose from on your own!

Each class lasts 30 to 40 minutes! You can find out more about the respective program by clicking on the program name (see timetable below).

The timetable gives you the opportunity to take part in all classes or only in some - however you prefer!

The weekly package costs 15 EUR and allows you to participate. We will assist you if you have any questions via info@PlesnaSolaSebastian.com.

To start training on Monday, please register using the form below. You will receive an automatic reply; if not, please send an email to info@PlesnaSolaSebastian.com.

MONDAY:

19:00 ZUMBA with Sebastian

TUESDAY:

10:00 ZUMBA with Sebastian

19:00 POUND with Sebastian

WEDNESDAY:

10:00 POUND with Sebastian

19:00 ZUMBA with Sebastian

THURSDAY:

10:00 ZUMBA with Sebastian

19:00 STRONG with Sebastian

FRIDAY:

10:00 STRONG with Sebastian

19:00 ZUMBA with Sebastian

SATURDAY:

10:00 ZUMBA with Sebastian

 

OnlineWorkout

91575265_2783270318430704_33768702206090